Kluczowe zmiany i rekomendacje

Elastyczne miejsce i czas pracy dla rodziców opiekujących się chorymi dziećmi

W ostatnim czasie weszły w życie nowe przepisy kodeksu pracy, które wprowadziły istotne zmiany w zakresie możliwości świadczenia pracy w elastycznych formach wykonywania pracy przez pracowników – rodziców opiekujących się chorymi dziećmi.

Nowelizacja wprowadziła korzystne zmiany dla pracowników będących rodzicami dzieci w okresie zagrożonej ciąży, posiadających zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, a także pracowników rodziców niepełnosprawnych dzieci lub posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku wskazanych kategorii pracowników, zgodnie z nowymi zasadami pracodawcy są zobowiązani do uwzględnienia wniosku o wykonywanie przez nich pracy w formie telepracy, o ile negatywne rozpatrzenie wniosku nie jest uzasadnione ze względu na rodzaj lub organizację pracy wykonywanej przez danego pracownika.

Co istotne, powyższe zasady stosuje się w sposób odpowiedni do rodziców chorych dzieci, którzy są zainteresowani wykonywaniem pracy w przerywanym czasie pracy, ruchomym czasie pracy, a także w indywidualnym rozkładzie pracy. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracownika należy poinformować pracownika w formie papierowej, bądź elektronicznej.