Kluczowe zmiany i rekomendacje

Elektroniczne e-zwolnienia obowiązkowe dopiero od grudnia 2018 r.

Po raz kolejny przesunięciu uległ termin wejścia w życie przepisów wprowadzających obowiązkowe elektroniczne zwolnienia lekarskie. Aktualnie, lekarze mogą wystawiać zwolnienia lekarskie zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Wystawianie papierowych zwolnień będzie możliwe wyłącznie do dnia 30 listopada 2018 r., zaś po tym terminie zwolnienia będą mogły być wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej.

Reforma zasad wystawienia zwolnień lekarskich w swej istocie ma na celu usprawnienie procesu usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy. Zgodnie z nowymi zasadami, pracodawca jako płatnik składek ma możliwość zapoznania się z elektroniczną zwolnienia na swoim profilu w Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE), które są rejestrowane w systemie niezwłocznie po ich wystawieniu, co w praktyce stanowi istotne ułatwienie dla pracowników, którzy nie są zobowiązani do dostarczania zwolnień lekarskich w formie papierowej pracodawcy, który posiada konto na ZUS PUE.