Kluczowe zmiany i rekomendacje

Weryfikacja karalności kandydatów do pracy/pracowników w sektorze finansowym

Polskie prawo ogranicza zakres danych, które mogą być przetwarzane przez pracodawców, tzn. istnieje katalog danych osobowych, które mogą być gromadzone w trakcie procesu rekrutacji i w okresie zatrudnienia. Co do zasady, katalog tych danych, nie zawiera informacji o przeszłości kryminalnej danego kandydata/pracownika, dlatego przeprowadzanie przez pracodawcę weryfikacji w tym zakresie może zostać uznane za naruszenie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Mimo że prawo polskie generalnie nie zezwala na żądanie od kandydatów do pracy lub pracowników przedstawienia zaświadczeń o niekaralności, istnieją pewne szczególne przepisy ustawowe, które upoważniają pracodawcę do zbierania takich informacji. W ostatnim okresie została uchwalona nowa ustawa regulująca zasady weryfikowania przeszłości kryminalnej przez niektórych pracodawców z sektora finansowego, takich jak banki, instytucje finansowe itp. Zgodnie z nowymi przepisami, podmioty sektora finansowego mają prawo żądać informacji o karalności kandydata do pracy, m.in. gdy kandydat będzie zatrudniony na stanowisku z dostępem do informacji prawnie chronionych lub będzie podejmował decyzje związane z wysokim ryzykiem utraty mienia lub spowodowaniem poważnej szkody dla pracodawcy lub osoby trzeciej. Co ważne, instytucje finansowe mają prawo żądać jedynie informacji o karalności, odnoszących się do określonego katalogu przestępstw, które potencjalnie mogą stanowić powód, dla którego dana osoba nie powinna wykonywać pracy w instytucji finansowej, co w rzeczywistości stanowi istotne ograniczenie dla podmiotów zatrudniających zainteresowanych skorzystaniem z nowego uprawnienia.