Kluczowe zmiany i rekomendacje

Zmiany w przepisach imigracyjnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian do rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, ułatwiających dostęp cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Zgodnie z projektem, test lokalnego rynku pracy nie będzie wymagany w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, któremu zostanie powierzony jeden z 197 zawodów wymienionych w akcie. Powyższe, w szczególności, obejmuje: inżynierów ds. przemysłu i produkcji, inżynierów elektryków, lekarzy specjalistów, analityków systemów komputerowych, projektantów aplikacji sieciowych i multimediów, murarzy, dekarzy oraz kierowców samochodów ciężarowych. Celem projektu jest skrócenie procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę, a w konsekwencji, przeciwdziałanie niedoborowi najbardziej pożądanych pracowników na polskim rynku pracy. Przewiduje się, iż zmiany wejdą w życie z dniem 1 lipca 2018.