Kluczowe zmiany i rekomendacje

Zmiana sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy będą zobowiązani do wypłaty wynagrodzenia za pracę na rachunki bankowe wskazane przez pracowników, o ile pracownicy nie złożą wniosku o otrzymywanie wynagrodzenia do rąk własnych.

W praktyce oznacza to, że pracodawcy nie będą dłużej zobowiązani do uzyskania zgody na wypłatę wynagrodzenia przelewem bankowym na konto wskazane przez pracownika.

Nowe przepisy będą wymagały wprowadzenia zmian do treści wewnętrzzakładowych procedur, w tym regulaminu pracy lub regulaminu wynagradzania o ile przewidują one  inne zasady wypłacania wynagrodzeń.

W ciągu 21 dni od wejścia w życie nowych przepisów, pracodawcy będą także zobowiązani do poinformowania pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie do rąk własnych o konieczności podania przez nich numeru rachunku bankowego, na który ma zostać przelane wynagrodzenie lub złożenia przez nich wniosku o dalsze otrzymywanie wynagrodzenia do rąk własnych. W przypadku, gdy pracownik złoży odpowiedni wniosek lub nie poda danych swojego konta bankowego, pracodawca będzie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia na dotychczasowych zasadach.