Kluczowe zmiany i rekomendacje

Nachodzące zmiany w prawie pracy

Polski ustawodawca pracuje aktualnie nad nowymi przepisami z zakresu prawa pracy, które będą miały duże znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce:

– przepisy wdrażające Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych 

25 maja 2018 r. w Polsce zaczęło obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO). RODO wywrze istotny wpływ na zasady przetwarzania danych osobowych pracowników, w tym danych biometrycznych. Nowe przepisy, które zostaną wkrótce wprowadzone do kodeksu pracy doprecyzują katalog danych osobowych, które mogą być przetwarzane przez pracodawcę oraz zmodyfikują zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych związanych ze skierowaniem na obowiązkowe badania lekarskie.

– nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Sejm pracuje obecnie nad wprowadzeniem poprawek do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w związku z obowiązkiem wdrożenia dyrektywy dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa. Nowe przepisy wprowadzą zmiany w zakresie obowiązku zachowania poufności pracowników, zmodyfikują definicję tajemnicy przedsiębiorstwa oraz przyznają pracodawcom dodatkowe uprawnienia proceduralne. Proces implementacji dyrektywy rozpoczął się w styczniu 2018 r. i prawdopodobnie ulegnie zakończeniu w ciągu najbliższego miesiąca.

– ustawa znosząca limit składek na ubezpieczenia społeczne

24 listopada 2017 Sejm przyjął ustawę, na mocy której zniesiono maksymalny limit rocznych składek na ubezpieczenia społeczne. Ustawa jest obecnie badania przez Trybunał Konstytucyjny w związku z działaniami podjętymi przez prezydenta Polski, który skierował wniosek o zbadanie konstytucyjności ustawy między innymi ze względu na brak dochowania standardów procesu legislacyjnego.

– ustawa o pracowniczych planach kapitałowych

Polski rząd planuje wprowadzić obowiązkowe plany kapitałowe, które będą stanowiły nowy sposób na zbieranie oszczędności na czas emerytury. Projekt ustawy okreslający zasady wprowadzenia planów kapitałowych został niedawno opublikowany i jest obecnie opiniowany przez partnerów społecznych. Zakładając, że nowe przepisy wejdą w życie, proces obowiązkowego zakładania planów rozpocznie się w 2019 r.

– ustawa o jawności życia publicznego

Polski rząd pracuje także nad wprowadzeniem szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem osób zgłaszających wybrane przestępstwa gospodarcze. Zgodnie z treścią projektu ustawy, nowe przepisy zobowiążą niektórych pracodawców do przygotowania i wdrożenia procedur antykorupcyjnych.

W nadchodzących wpisach przekażemy Państwu więcej informacji na temat wspomnianych ustaw, a także ich potencjalnego wpływu na prowadzenie przez Państwa działalności.