Posztl András

Irodavezető Partner, Társasági Jogi és M&A Partner

T: +36 1 510 1100

E: andras.posztl@dlapiper.com

András a budapesti iroda irodavezető partnere és 2000 óta partner a társasági jogi és M&A csoportban. András számos, határon átnyúló társasági jogi, finanszírozási és kereskedelmi jogügyletben vett részt jogi tanácsadóként. Több mint 16 éves jogi tapasztalata számos jelentős nyilvános és nem nyilvános M&A tranzakcióra kiterjed, adott tanácsot az eladói és a vevői oldal, továbbá a céltársaságok, valamint pénzügyi tanácsadóik számára is.

Borbély Gábor

Partner, Finanszírozási Csoportvezető

T: +36 1 510 1100

E: gabor.borbely@dlapiper.com

Gábor 2011 óta a budapesti iroda Finanszírozási ügyletek, bankjog és projektek pénzügyi üzletágának a partnere. 2010 októberében csatlakozott irodánkhoz. Szakmai tevékenysége felöleli a magyarországi piachoz kötődő, valamint a határon átnyúló nemzetközi finanszírozási ügyleteket.

Fehér Helga

Partner, Munkajogi csoportvezető

T: +36 1 510 1100

E: helga.feher@dlapiper.com

Helga 2004 óta a budapesti iroda partnere, a Szellemi Alkotások, Technológia, Kereskedelmi és Munkajogi szakcsoport tagja. Sokrétű tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi kereskedelmi jog, a munkajog, a kereskedelmi- és munkajogi peres ügyek, a hatósági eljárások terén, valamint a közigazgatási jog bizonyos területein.

Györfi-Tóth Péter

Partner, Finanszírozási, Projektfejlesztési és Restrukturálási Csoportvezető

T: +36 1 510 1100

E: peter.gyorfi-toth@dlapiper.com

Péter 2000 óta az iroda partnere, elsődleges szakterülete a finanszírozás és infrastruktúra fejlesztés, a DLA Piper budapesti és Közép és Kelet-Európai finanszírozási, bankjogi és projektfejlesztési csoportjának vezetője. Széleskörű tapasztalattal rendelkezik nagy jelentőségű helyi és határon átnyúló jogügyletek tanácsadása terén többek között az infrastruktúra fejlesztés, bankjog, projekt- és ingatlanfinanszírozás, állami szabályozási kérdések, közbeszerzési jog, re-organizáció és restrukturálás, valamint a felszámolási- és csődjog területein. Péter 2004-2005-ben a DLA Piper londoni irodájában a közép- és kelet-európai régióért volt felelős. Ügyvédi hivatása mellett óraadó tanár az ELTE ÁJK polgári jogi tanszékén, valamint bíróként jár el a Pénz-és Tőkepiaci Állandó Választottbíróságon.

Horváth Mónika

Partner, Szellemi Tulajdonjogok és Technológiai Csoportvezető

T: +36 1 510 1100

E: monika.horvath@dlapiper.com

Mónika 2004 óta az iroda partnere, egyúttal a Szellemi Alkotások és Technológia (IPT) szakcsoport vezetője. A filmgyártás és filmfinanszírozás jogi kérdéseiben kiemelkedő szakértelemmel rendelkezik, szakterületei közé tartozik még a média, sport és szórakoztatóipar, a kereskedelmi szerződések, illetve a szerzői és technológia jog is. Számos jelentős nemzetközi filmprodukció megbízásából járt el jogi képviselőként, illetve adott tanácsot a projektek strukturálásával és finanszírozásával kapcsolatban, valamint a produkciók napi tevékenysége során felmerülő jogi kérdésekben.

Molnár Gábor

Partner, Társasági Jogi és M&A Csoportvezető

T: +36 1 510 1100

E: gabor.molnar@dlapiper.com

Gábor 2009 óta az iroda partnere, és a budapesti iroda társasági jogi és M&A csoportját vezeti. Befektetőknek és céltársaságoknak egyaránt tanácsadással szolgál határon átnyúló egyesülési és felvásárlási ügyekben, csakúgy, mint tőkepiaci tranzakciókban. Gábor a magyar piacon eddig lebonyolított legfontosabb private equity tranzakciók közül többen is részt vett. Az utóbbi években elsősorban hazai és nemzetközi befektetési társaságok részére adott tanácsot befektetési és tőkekivonási ügyekben.

Nemescsói András

Partner, Jogvitarendezési és Szabályozási Csoportvezető

T: +36 1 510 1100

E: andras.nemescsoi@dlapiper.com

András 2010 óta az iroda partnere, és ő vezeti a jogvitarendezési, illetve a szabályozási csoportot. András kiemelkedő szaktudással rendelkezik mind a regulatory, mind a közigazgatási jogban, továbbá magas presztízzsel rendelkező peres ügyekben. Szakterületei közé tartoznak a pénzügyi és társasági jogi peres ügyek, pénzügyi-igazgatási ügyek (tőzsde, klíring és elszámolás, bankjog és befektetési szolgáltatások), valamint az európai uniós támogatások. Ezen felül számos vállalati fúziós és felvásárlási tranzakcióban, valamint public equity befektetési ügyben vett részt.

Hollós Gábor

Local Partner, Ügyvéd

T: +36 1 510 1100

E: gabor.hollos@dlapiper.com

Gábor az iroda társasági jogi és M&A csoportjának egyik vezető ügyvédje. Specialitásai az M&A tranzakciókkal kapcsolatos jogi tanácsadás beruházói és céltársasági oldalon egyaránt, valamint a tőkepiaci ügyletek. Komoly tapasztalatokkal bír a tőzsdei bevezetésekhez kötődő jogi tanácsadás minden területén, határokon átnyúló M&A tranzakciókban, és a társasági jog minden aspektusában. Mindemellett jelentős szakértelemmel rendelkezik a munkajog és a kereskedelmi jog területein is.

Kozma Zoltán

Local Partner, Technológiai csoportvezető

T: +36 1 510 1100

E: zoltan.kozma@dlapiper.com

Kozma Zoltán 2018 óta a DLA Piper Hungary Technológia csapatának vezetője és pro bono koordinátora. Szakterületei elsősorban az információtechnológia, a média- és hírközlési jog, az adatvédelem és a szellemi alkotások joga, emellett széleskörű tapasztalattal rendelkezik a munkajog területén is (kollektív és egyéni munkajog). Tanácsadással és peres képviselettel egyaránt foglalkozik. Ügyvédi és jogtanácsosi tapasztalata is van, tanácsadást nyújt kereskedelmi jogi kérdésekben, különös tekintettel a tranzakciós tanácsadásra, ideértve az IT, licencia, disztribúciós és szoftver értékesítési és online termékek értékesítésének területét. Számos adatvédelmi megfelelési projektben vett részt, ügyfeleit adatvédelmi és egyéb hatósági eljárásokban is képviseli.

Kőhegyi Dávid

Local Partner, Compliance és Belső Vizsgálati Csoportvezető

T: +36 1 510 1100

E: david.kohegyi@dlapiper.com

Dávid a budapesti iroda “compliance és belső vizsgálati” praxisának vezetője. Jelentős nemzetközi szakmai tapasztalattal rendelkezik vállalati belső vizsgálatok lebonyolítása, nemzetközi peres- és választottbírósági eljárások, valamint pénzügyi szabályozási eljárások körében. A Budapesti Ügyvédi Kamara és New York Állam Ügyvédi Kamarájának tagja. Az American Chamber of Commerce in Hungary (AmCham) igazgatósági tagja. 

Kui Szilárd

Local Partner, Ingatlanjogi Csoportvezető

T: +36 1 510 1100

E: szilard.kui@dlapiper.com

Szilárd az iroda ingatlanjogi praxisának vezetője. Szerteágazó tapasztalattal rendelkezik a kereskedelmi ingatlanok fejlesztésének, bérbeadásának, adásvételének és üzemeltetésének területén. Az utóbbi évek legnagyobb ingatlan tranzakciói közül számos esetében nyújtott tanácsadást hazai és külföldi fejlesztőknek illetve intézményi befektetőknek.

Radics Viktor

Local Partner, Jogvitarendezési Csoportvezető

T: +36 1 510 1100

E: viktor.radics@dlapiper.com

Viktor az iroda jogvitarendezési praxisának vezetője. Több mint tíz éves tapasztalattal rendelkezik peres, választottbírósági és nemzetközi választottbírósági ügyek kezelésében egyebek mellett a tőkepiac, biztosítások, finanszírozási ügyletek, építőipar, infrastruktúra fejlesztés, vállalati jogviták és a gyógyszeripar területén. Számos közigazgatási perben is képvisel ügyfeleket, gyakran EU jogalapon álló perekben.

Becher Ákos

Tanácsadó, Adójogi Csoportvezető

T: +36 1 510 1100

E: akos.becher@dlapiper.com

Ákos az iroda adójogi csoportjának társvezetője. Szakterületei közé tartozik a nemzetközi és hazai adóügyi tanácsadás, többek között az ingatlanadóztatás, a komplex tranzakciók adószerkezete, az EU szabályzások betartásával kapcsolatos adóügyi kérdések, az operatív és pénzügyi lízingügyletek adóztatása és az áfával kapcsolatos ügyek területein. Mindemellett széles körű tapasztalattal rendelkezik a transzferárazással kapcsolatos jogi kérdésekben is.

Bocskov-Szabó Dóra

Ügyvéd (Senior Associate)

Dóra 2014 áprilisában csatlakozott az iroda szellemi alkotások és technológia munkacsoportjához. Szenior ügyvédként fő szakterülete a munkajog és a kiszervezési és kereskedelmi jogi ügyek. Rendszeresen képviseli az ügyfeleket bíróság előtt a legösszetettebb munkajogi ügyekben, így többek között jogellenes munkaviszony-megszüntetéssel, munkajogi kártérítéssel, valamint versenytilalmi igényérvényesítéssel kapcsolatos ügyekben.

Boncok Bettina

Ügyvéd (Senior Associate)

T: +36 1 510 1100

E: bettina.boncok@dlapiper.com

Bettina a budapesti iroda ingatlanjogi praxisának ügyvédje. Bettina hazai és nemzetközi ügyfelek részére folyamatos tanácsadást nyújt az ingatlanügyletek és beruházások teljes folyamatában, ideértve többek között jogi átvilágítások lefolytatását, jogi kockázatelemzés készítését, adásvételi és bérleti szerződések, valamint kivitelezéssel és fedezetkezeléssel kapcsolatos dokumentumok szövegezését és véleményezését is.

Börzsönyi Blanka

Ügyvéd (Senior Associate)

T: +36 1 510 1100

E: blanka.borzsonyi@dlapiper.com

Blanka 2019 februárjában csatlakozott az iroda társasági jog és M&A csapatához. Szenior ügyvédként fő szakterülete a társasági jog és M&A, továbbá széleskörű tapasztalattal rendelkezik az ingatlanjog és a projektfinanszírozás területein. Korábban különböző budapesti nemzetközi jogi irodáknak dolgozott, ahol főleg a vendéglátás területén, de a gyógyszeripari és élelmiszeripari szektorokban is releváns M&A ismeretekre tett szert. Társasági jogi gyakorlatát tekintve tanácsadói munkát végzett vállalati tranzakciókkal, illetve cégek, non-profit szervezetek mindennapos tevékenységével kapcsolatban.

Császár Barbara

Ügyvéd (Senior Associate)

T: +36 1 510 1100

E: barbara.csaszar@dlapiper.com

Barbara az iroda finanszírozási, projektfejlesztési és restrukturálási csoportjának szenior ügyvédje. Szakterülete a finanszírozási jog, azon belül főleg az eszközfinanszírozás, ingatlanfinanszírozás vagy projektfinanszírozás: portfóliója a finanszírozás teljes életciklusát lefedi az ügylet strukturálásától az ügyfél napi banki támogatásáig. Több éves tapasztalattal rendelkezik határokon átnyúló finanszírozási ügyekben, projektfinanszírozásban, általános vállalati hitelezésben, tőkepiaci ügyletekben, illetve ingatlanfinanszírozási ügyekben, de részt vett a legnagyobb magyarországi ingatlanügyletekben is.

Csellár Anna

Szenior tanácsadó, DLA Piper Business Advisory

T: +36 1 510 1100

E: anna.csellar@dlapiper.com

Anna a DLA Piper Business Advisory Kft. szenior tanácsadója, korábban egy „big4” könyvvizsgáló és tanácsadó cég pénzügyi tanácsadási területén dolgozott elsősorban üzletértékelési és pénzügyi modellezési fókusszal. Munkája során tapasztalatot szerzett üzleti tervek elkészítésében és felülvizsgálatában, komplex pénzügyi modellek felépítésében, különféle számviteli és tranzakciós célú pénzügyi tanácsadásban különböző iparágakban, kiemelten az egészségügyi, pénzügyi és energia szektor területén.

Deli Zsófia, LL. M.

Ügyvéd (Associate)

T: +36 1 510 1100

E: zsofia.deli@dlapiper.com

Zsófia 2015 óta vesz részt az iroda munkájában ügyvédként. Szakterületei a nemzetközi beruházási és gazdasági jog, nemzetközi vitarendezés, illetve az európai uniós külkapcsolatok joga. Tanulmányait többek között a Cambridge-i Egyetemen végezte, kitüntetéses nemzetközi jogi diplomával (LL. M.) rendelkezik.

Fabók Zoltán, LL. M.

Ügyvéd (Senior Associate)

T: +36 1 510 1100

E: zoltan.fabok@dlapiper.com

Zoltán a budapesti iroda jogvitarendezési és szabályozási csoportjának ügyvédje. Több mint 10 éves jogi tanácsadói tapasztalata van. Számos hazai és határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásban, továbbá komplex bírósági és választottbírósági ügyekben látta el a DLA Piper ügyfeleinek képviseletét. Szakterületei közé tartozik a fizetésképtelenség-közeli helyzetben lévő vállalkozásoknak történő tanácsadás, továbbá a fizetésképtelenséggel kapcsolatos perek. Zoltán az ELTE Jogi Karán óraadóként polgári jogot oktat.

Horváth Miklós

Ügyvéd (Senior Associate) Infrastruktúra, Építőipar, és Transzport Csoportvezető

T: +36 1 510 1100

E: miklos.horvath@dlapiper.com

Miklós a DLA Piper vezető ügyvédje, azépítőipar és transzport csoport vezetője. Elsősorban strukturált finanszírozási, lízing, valamint banki ügyletekben dolgozik. Szakterülete a PPP (Public Private Partnership) finanszírozási modell alapján megvalósuló ingatlanfejlesztésekkel kapcsolatos jogi tanácsadás, illetve a pénzügyi tranzakciók, energiajog és infrastruktúra projektek.

Jójárt Bíborka

Ügyvéd (Senior Associate)

T: +36 1 510 1100

E: biborka.jojart@dlapiper.com

Bíborka 2020 óta az iroda tanácsadója: szakterületei a vállalati jog és az M&A ügyleteket fedi le, de a magán- illetve kockázati tőkével kapcsolatos jog terén is jelentős szakértelemmel rendelkezik. Munkássága során az olajipar, az egészségügy, banki és pénzügyi, illetve a magántőke szektorokból egyaránt képviselt ügyfeleket.

Király Péter

Adótanácsadó (Senior Associate)

T: +36 1 510 1100

E: peter.kiraly@dlapiper.com

Péter a transzferár üzletág vezetője, szakmai tevékenysége felöleli a transzferárazással, szokásos piaci ármegállapítási eljárásokkal, valamint kölcsönös egyeztetési eljárásokkal kapcsolatos tanácsadást. 2014 februárjában csatlakozott irodánkhoz, feladata a nemzetközi és hazai nagyvállalati ügyfelek kezelése és képviselete. Péter a hazai adótanácsadói piac elismert szereplője, közel egy évtizede foglalkozik a transzferárazással.

Kovaloczy Áron

Ügyvezető, DLA Piper Business Advisory

T: +36 1 510 1100

E: aron.kovaloczy@dlapiper.com

Áron a DLA Piper Business Advisory Kft. alapító tagja és ügyvezetője. Korábban az egyik „big four” magyarországi irodájában vezette az üzletértékelési és pénzügyi modellezési üzletágat elsődlegesen energetikai iparági fókusszal. Közel 15 éves tapasztalattal rendelkezik az energetikai tranzakciókkal kapcsolatos pénzügyi tanácsadás területén. Az elmúlt években számos jelentős magyarországi M&A tranzakcióban volt vezető szerepe az energia iparágban.

Nyalka Csaba

Ügyvéd (Senior Associate)

T: +36 1 510 1100

E: csaba.nyalka@dlapiper.com

Csaba 2013 óta tevékenykedik az iroda társasági jogi és M&A csoportjának vezető ügyvédjeként. Több mint 20 éves ügyvédi tevékenysége során szakterületeként sajátította el az ingatlanügyekkel kapcsolatos jogi tanácsadás, ideértve a beruházások tervezését, kivitelezését, bérbeadását, üzemeltetését és kész fejlesztések értékesítését. Ezen belül elsődlegesen ingatlan adásvételi szerződések, tervezési, fővállalkozói, valamint szállítási megállapodások előkészítésében vett részt. Projektvezető ügyvédként kiterjedt tapasztalattal rendelkezik német ipari cégek magyarországi működéséhez szükséges jogi háttér biztosításában, illetve kiemelkedő jelentőségű zöldmezős beruházások ingatlanjogi és építési jogi tanácsadásában az ingatlan megszerzésétől egészen az építési projekt befejezéséig.

Orbán András

Ügyvéd (Associate)

T: +36 1 510 1100

E: andras.orban@dlapiper.com

András 2016 szeptemberében ügyvédjelöltként csatlakozott a budapesti iroda társasági jogi és M&A csoportjához, amelynek keretei közt főleg a tőkepiaci törvényekhez és a bennfentes kereskedelemhez kapcsolódó ügyekkel foglalkozott. Szakterületei közé tartozik a vállalati jog, a tőzsdejog, kockázati tőke, nemzetközi befektetési alapok és nemzetközi vállalat strukturálások is. Korábbi munkahelyein jelentős tapasztalatra tett szert M&A tranzakciók, munkajog, litigation és gyógyszeripari jogi területeken.

Papp Gábor

Ügyvéd (Senior Associate)

T: +36 1 510 1100

E: gabor.papp@dlapiper.com

Gábor 2014-ben csatlakozott a cég budapesti irodájának társasági jogi és M&A csoportjához szenior ügyvédként. Szaktudása több területet is felölel, fő területei a társasági jog, a gyógyszerjog, akvizíciók, az adatvédelem, compliance, anti-korrupció, kodifikáció, szabályzatalkotás. Gábor korábban jelentős tapasztalatot szerzett, egyfelől piaci oldalon nemzetközi, illetve “butik” ügyvédi irodáknál, továbbá a közigazgatásban főosztályvezetőként, illetve közjogi szakállamtitkárként. Mindemellett 2009 óta jogi előadóként is tevékenykedik.

Rajnai Mariann

Ügyvéd (Senior Associate)

T: +36 1 510 1100

E: mariann.rajnai@dlapiper.com

Mariann 2015 decemberében csatlakozott az irodához, jelenleg a szellemi alkotások és technológia, kereskedelmi- és munkajogi szakcsoportban dolgozik. Főbb szakterületei közé tartoznak a médiajoggal, ezen belül a média finanszírozással, biztosítéki struktúrával, filmalkotások gyártásával, a gyártásra vonatkozó szabályozási kérdésekkel és a filmalkotásokhoz kapcsolódó egyéb kereskedelmi jogi kérdésekkel kapcsolatos ügyek.

Remes Attila

Ügyvéd (Senior Associate)

T: +36 1 510 1100

E: attila.remes@dlapiper.com

Attila a budapesti iroda ingatlanjogi csoportjának szenior ügyvédje, regisztrált adótanácsadó. Széles körű tranzakciós tapasztalattal rendelkezik a kereskedelmi és irodai ingatlanok területén. Számtalan jól ismert irodaház és üzletközpont fejlesztése, illetve akvizíciója során nyújtott jogi támogatást hazai és külföldi ügyfeleknek. Jelentős szakmai tapasztalattal bír a transzferárazás és adóstrukturálás területén is.

Sári Attila

Ügyvéd (Senior Associate)

T: +36 1 510 1100

E: attila.sari@dlapiper.com

Attila 2011 februárja óta erősíti vezető ügyvédként a budapesti iroda finanszírozási, projektfejlesztési és restrukturálási csapatát. Szakmai pályafutását az egyik vezető nemzetközi ügyvédi irodánál kezdte, kirendelés keretében pedig egy kereskedelmi bank jogi főosztályán is dolgozott.  Szakmai tevékenysége kiterjed az általános vállalatfinanszírozási, akvizíció- illetve projektfinanszírozási ügyletekre, hitelezői és hitelfelvevői oldalon egyaránt, valamint restrukturálási ügyletekre. Számos, a magyar piachoz kötődő, illetve határon átnyúló finanszírozási ügylet jogi megvalósításában vett részt.

Seres Márk

Ügyvéd (Associate)

T: +36 1 510 1100

E: mark.seres@dlapiper.com

Márk az iroda finanszírozási, projektfejlesztési és restrukturálási csapatának ügyvédjelöltje. Számos M&A tranzakció lebonyolításában vett részt, többek között pénzügyi, szállítmányozási és energetikai szektorokban, amelyek keretében részt vett az érintett társaságok jogi átvilágításának koordinálásában és a tranzakciós dokumentációk elkészítésében. Tapasztalattal rendelkezik hazai és határokon átnyúló banki, pénzügyi és finanszírozási tranzakciókban, illetve kereskedelmi jogi és társasági jogi ügyekben.

Simon Gábor

Ügyvéd (Senior Associate), Energia és beszerzések szakterület Csoportvezető

T: +36 1 510 1100

E: gabor.simon@dlapiper.com

Gábor a budapesti iroda társasági jogi és M&A csoportjának szenior ügyvédje, illetve az energia és beszerzések szakterület vezetője. A DLA Piperhez történt csatlakozását megelőzően a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. jogtanácsosa volt, azt megelőzően pedig a Magyar Villamos Művek Zrt.-nél dolgozott jogtanácsosként. Több mint 15 éves jogi tanácsadói pályafutása során jelentős tapasztalatokat szerzett az energiaipar szabályozási kérdéseiben és kereskedelmi gyakorlatában.

Spitz Gabor

Spitz Gábor

Ügyvéd (Senior Associate)

T: +36 1 510 1100

E: gabor.spitz@dlapiper.com

Gábor 2016 óta a budapesti iroda társasági jogi és M&A csoportjának szenior ügyvédje. Szakterületei közé tartozik a vállalati jog, valamint a különféle M&A ügyletek. Évtizedes tapasztalattal rendelkezik határon átnyúló társasági jogi struktúrák és tranzakciók tervezésében és végrehajtásában, valamint multidiszciplináris tanácsadási projektek kezelésében.

Szalbot Balázs

Ügyvéd (Associate)

T: +36 1 510 1100

E: balazs.szalbot@dlapiper.com

Balázs a budapesti iroda jogvitarendezési és szabályozási csoportjának ügyvédjelöltje. Korábban dolgozott állami szerveknél, ügyvédi irodánál, nem kormányzati szervezetnél és tanácsadó cégnél is. Szakterületei közé tartozik a jogszabályalkotás, az értékpapírjog, a hitelbiztosítéki jog, illetve a pénzügyi piacok joga. Balázs emellett olyan pénzügyi technológiai megoldások jogi kezelésével is foglalkozik, mint az alternatív fizetési rendszerek, a peer-to-peer hitelezés, a virtuális valuták (bitcoin).

Szajlai Péter

Ügyvéd (Senior Associate)

T: +36 1 510 1100

E: peter.szajlai@dlapiper.com

Péter 2016 decembere óta a vállalati jogi és M&A csoport vezető ügyvédje. A vállalati jog és M&A mellett, a közbeszerzési-, verseny- és kartelljog, illetve a projektek és fejlesztések is főbb szakterületei közé tartoznak.

Kristof Szeredi

Szeredi Kristóf

Ügyvéd (Associate)

T: +36 1 510 1100

E: kristof.szeredi@dlapiper.com

Kristóf 2015-ben ügyvédjelöltként csatlakozott az iroda társasági jogi és M&A csoportjához. Szakterülete a társasági jog, ezen belül főként cégeljárásokkal (“corporate housekeeping”), társaságok átalakulásával, restrukturálásával, illetve az energia szektort érintő egyes szabályozási kérdésekkel foglalkozik. A fentieken túl pedig az M&A tranzakciókhoz kötődő érdeklődési területei között említhető még a szerződések joga, versenyjog és ingatlanjog akár hazai, akár nemzetközi vonatkozásban.

Torma Levente

Ügyvéd (Senior Associate), Adójogi csoportvezető

T: +36 1 510 1100

E: levente.torma@dlapiper.com

Levente a magyarországi adójogi csoport vezetője, rendszeresen nyújt adótanácsadást a különböző iparágakban és a bankszektorban tevékenykedő hazai és külföldi ügyfelek számára. Széles körű tapasztalattal rendelkezik a hazai és nemzetközi adózás és adótervezés területén, különös tekintettel az adózási szempontú vállalati átszervezésre, a fúziókra és felvásárlásokra, a magyar adóhatóságokkal fennálló jogviták rendezésére, a csoporton belüli adóoptimalizálási programok kialakítására, a közösségi adójogra, a pénzügyi eszközök adózására, az adózási szempontú eszközfinanszírozásra, a munkavállalói javadalmazási programokra, a transzferárazásra, az áfa-kérdésekre és az EPPC-re.

Virág Péter

Ügyvéd (Senior Associate)

T: +36 1 510 1100

E: peter.virag@dlapiper.com

Péter a budapesti iroda versenyjogi csoportjának ügyvédje. Jelentős szakmai tapasztalattal rendelkezik a versenyjog számos területén, így az antitröszt (kartell és erőfölény), a fúziókontroll, és állami támogatási (state aid) ügyekben történő tanácsadásban, valamint a hatóságok és bíróságok előtti eljárásban. Péter a budapesti irodához történő 2016-os csatlakozását megelőzően több éven át a Gazdasági Versenyhivatal Antitröszt Irodájának vizsgálójaként dolgozott, így a versenyjogi eljárásokban a hatósági oldalról is komoly tapasztalatot szerzett.

Almásy Márk

Ügyvédjelölt (Junior Associate)

T: +36 1 510 1100

E: mark.almasy@dlapiper.com

Márk 2019 júliusában csatlakozott ügyvédjelöltként az iroda szellemi alkotások és technológia csoportjához. Csatlakozása óta különböző projektekben vett részt: együttműködött adatvédelmi ügyekben, szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyekben, valamint gyógyszerészeti jog és munkajogi ügyekben is. 

Bokor Júlia

Ügyvédjelölt (Junior Associate)

T: +36 1 510 1100

E: julia.bokor@dlapiper.com

Júlia 2021 áprilisában csatlakozott az iroda finanszírozási, projektfejlesztési és restrukturálási csapatához ügyvédjelöltként. Elsősorban strukturált finanszírozási, határokon átnyúló nemzetközi, illetve a hazai banki finanszírozással kapcsolatos ügyekkel foglalkozik. Különféle nemzetközi és hazai projektek beruházásainak jogi támogatásában is részt vesz. Ezenfelül tranzakciók lebonyolításában, illetve teljes körű restrukturálásokban is érdekelt.

Kasza-Tóth Krisztina

Ügyvédjelölt (Junior Associate)

Krisztina 2017-től az iroda társasági jogi és M&A csoportjának gyakornoka volt, majd 2019 augusztusában ügyvédjelöltként csatlakozott a csoport ingatlanjogi részlegéhez.
Tapasztalatát külföldi és hazai ingatlanügyek, illetve egyéni kutatás révén szerezte az ingatlanjog területén. 

Kóródi Gergő

Ügyvédjelölt (Junior Associate)

T: +36 1 510 1100

E: gergo.korodi@dlapiper.com

Gergő 2018 júliusa óta az iroda társasági jogi és M&A csoportjának ügyvédjelöltje. Munkája során főként vállalat felvásárlásokkal és átstrukturálásokkal, általános társasági jogi problémák megoldásával, valamint energetikai projektekkel foglalkozik. Korábban egyaránt foglalkozott polgári és közigazgatási perekkel, fogyasztóvédelemmel, valamint kiemelkedő jelentőségű energetikai tranzakciókban vett részt. Ellátta jogi átvilágítási eljárások koordinációját, de adóperekkel, a szerencsejátékokhoz kapcsolódó szabályozási kérdésekkel és GDPR megfeleléssel egyaránt foglalkozott.

Matos Lilla

Ügyvédjelölt (Junior Associate)

T: +36 1 510 1100

E: lilla.matos@dlapiper.com

Matos Lilla 2019 júliusában ügyvédjelöltként csatlakozott az iroda társasági jogi és M&A csoportjához. Elsősorban az energia szektort érintő társasági jogi, tranzakciós és szabályozási kérdéseivel foglalkozik, korábban az energiajog és a környezetvédelem kapcsolatával, a megújuló energia szabályozási kérdéseivel és a földgáz szegmens európai uniós szabályozási rendszerével szerzett tapasztalatot kutatás, illetve munka révén. Érdeklődési területei közé a fentieken túl a versenyjog tartozik.

Oroszi Fanni

Ügyvédjelölt (Junior Associate)

T: +36 1 510 1100

E: fanni.oroszi@dlapiper.com

Fanni 2020 szeptemberében csatlakozott ügyvédjelöltként az iroda Litigation and Regulatory csoportjához. Fanni tapasztalattal rendelkezik mind a magyar, mind az Európai Uniós versenyjog területén. Dolgozott többek között versenykorlátozó megállapodásokkal és erőfölénnyel való visszaéléssel kapcsolatos ügyeken, vertikális megállapodásokon, fogyasztóvédelmi kérdésekkel kapcsolatos ügyeken, fúziókon és állami támogatásokkal kapcsolatos kérdéseken egyaránt.

Radnai Noémi

Ügyvédjelölt (Junior Associate)

T: +36 1 510 1100

E: noemi.radnai@dlapiper.com

Noémi 2019 novemberében csatlakozott az iroda Professional Development csapatához. Knowledge Development Lawyer szerepkörben az iroda jogi tudásmenedzsmenttel kapcsolatos feladatait látja el; ennek keretében rendszeres tájékoztatást nyújt a magyar és az európai jog változásairól, valamint a jogalkalmazás legújabb fejleményeiről. Részt vesz az iroda szakmai képzéseinek megtervezésében és lebonyolításában, és aktív szerepet vállal innovatív szervezetfejlesztési projektek megvalósításában.

Rózsavölgyi Márk

Ügyvédjelölt (Junior Associate)

T: +36 1 510 1100

E: mark.rozsavolgyi@dlapiper.com

Márk 2019 augusztusában csatlakozott az iroda jogvitarendezési és szabályozási csoportjához.
Fő szakterületei a versenyjog, a compliance, az információs technológia (IT) és a szellemi tulajdonjogok. A Global Legal Hackathon 2019 magyar fordulójának győztese, továbbá 2018-ban megnyerte az Európai Közösség Védjegyszövetségének éves díját.

Szkiba Tamás

Ügyvédjelölt (Junior Associate)

T: +36 1 510 1100

E: tamas.szkiba@dlapiper.com

Tamás 2019 szeptemberében csatlakozott az iroda társasági jogi és M&A csoportjához. Szakterületei közé tartozik a társasági jog, az M&A, a tőzsdejog, valamint a bankjog és pénzügyi jog. Változatos szektorok magyar és nemzetközi ügyfeleinek képviselete során tapasztalatot szerzett társasági jog, M&A és közös vállalat, versenyjogi ajánlattételi folyamatok, reorganizációs és restrukturálási ügyletekben. Évfolyamelsőként tett summa cum laude alapdiplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, mesterdiplomáját pedig később az Egyesült Államokban, a Harvard Law School képzésén szerezte.