T: +36 1 510 1190

E: gabor.borbely@dlapiper.com

Gábor 2011 óta a budapesti iroda Finanszírozási ügyletek, bankjog és projektek pénzügyi üzletágának a partnere. 2010 októberében csatlakozott irodánkhoz. Szakmai tevékenysége felöleli a magyarországi piachoz kötodo, valamint a határon átnyúló nemzetközi finanszírozási ügyleteket.

T: +36 1 510 1150

E: helga.feher@dlapiper.com

Helga 2004 óta a budapesti iroda partnere, a Szellemi Alkotások, Technológia, Kereskedelmi és Munkajogi szakcsoport tagja. Sokrétu tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi kereskedelmi jog, a munkajog, a kereskedelmi- és munkajogi peres ügyek, a hatósági eljárások terén, valamint a közigazgatási jog bizonyos területein.

Györfi-Tóth Péter

Szakcsoport Vezeto Partner

T: +36 1 510 1120

E: peter.gyorfi-toth@dlapiper.com

Péter 2000 óta az iroda partnere, elsodleges szakterülete a finanszírozás és infrastruktúra fejlesztés, a DLA Piper budapesti és Közép és Kelet-Európai finanszírozási, bankjogi és projektfejlesztési csoportjának vezetoje. Szélesköru tapasztalattal rendelkezik nagy jelentoségu helyi és határon átnyúló jogügyletek tanácsadása terén többek között az infrastruktúra fejlesztés, bankjog, projekt- és ingatlanfinanszírozás, állami szabályozási kérdések, közbeszerzési jog, re-organizáció és restrukturálás, valamint a felszámolási- és csodjog területein. Péter 2004-2005-ben a DLA Piper londoni irodájában a Közép- és Kelet-Európai régióért volt felelos. Ügyvédi hivatása mellett óraadó tanár az ELTE ÁJK polgári jogi tanszékén, valamint bíróként jár el a Pénz-és Tokepiaci Állandó Választottbíróságon.

Molnár Gábor

Szakcsoport Vezeto Partner

T: +36 1 510 1170

E: gabor.molnar@dlapiper.com

Gábor 2009 óta az iroda partnere, és a budapesti iroda társasági jogi és M&A csoportját vezeti. Befektetoknek és céltársaságoknak egyaránt tanácsadással szolgál határon átnyúló egyesülési és felvásárlási ügyekben, csakúgy, mint tokepiaci tranzakciókban. Gábor a magyar piacon eddig lebonyolított legfontosabb private equity tranzakciók közül többen is részt vett. Az utóbbi években elsosorban hazai és nemzetközi befektetési társaságok részére adott tanácsot befektetési és tokekivonási ügyekben.

T: +36 1 510 1180

E: andras.nemescsoi@dlapiper.com

András 2010 óta az iroda partnere, és ő vezeti a jogvitarendezési, illetve a szabályozási csoportot. András kiemelkedő szaktudással rendelkezik mind a regulatory, mind a közigazgatási jogban, továbbá magas presztízzsel rendelkező peres ügyekben. Szakterületei közé tartoznak a pénzügyi és társasági jogi peres ügyek, pénzügyi-igazgatási ügyek (tőzsde, klíring és elszámolás, bankjog és befektetési szolgáltatások), valamint az európai uniós támogatások. Ezen felül számos vállalati fúziós és felvásárlási tranzakcióban, valamint public equity befektetési ügyben vett részt.

Posztl András

Irodavezeto Partner

T: +36 1 510 1130

E: andras.posztl@dlapiper.com

András a budapesti iroda irodavezeto partnere és 2000 óta partner a társasági jogi és M&A csoportban. András számos, határon átnyúló társasági jogi, finanszírozási és kereskedelmi jogügyletben vett részt jogi tanácsadóként. Több mint 16 éves jogi tapasztalata számos jelentos nyilvános és nem nyilvános M&A tranzakcióra kiterjed, adott tanácsot az eladói és a vevoi oldal, továbbá a céltársaságok, valamint pénzügyi tanácsadóik számára is.

Bertók Gábor

Ügyvéd

T: +36 1 510 1100

E: gabor.bertok@dlapiper.com

Gábor 2015-ben csatlakozott a budapesti iroda Szellemi Alkotások, Technológia, Kereskedelmi és Munkajogi csoportjához, 2017 januárja óta a szakcsoport ügyvédje. Jelentős tapasztalatokkal rendelkezik a szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogérvényesítés területén, és rendszeresen részt vesz a filmforgatással foglalkozó hazai és nemzetközi ügyfeleknek történő jogi tanácsadásban. Mindemellett Gábor adatvédelmi, társasági jogi (“corporate housekeeping”), és általános kereskedelmi jogi ügyekkel is foglalkozik.

Boncok Bettina

Ügyvéd

T: +36 1 510 1100

E: bettina.boncok@dlapiper.com

Bettina a budapesti iroda ingatlanjogi praxisának ügyvédje. Bettina hazai és nemzetközi ügyfelek részére folyamatos tanácsadást nyújt az ingatlanügyletek és beruházások teljes folyamatában, ideértve többek között jogi átvilágítások lefolytatását, jogi kockázatelemzés készítését, adásvételi és bérleti szerződések, valamint kivitelezéssel és fedezetkezeléssel kapcsolatos dokumentumok szövegezését és véleményezését is.

T: +36 1 510 1100

E: zoltan.fabok@dlapiper.com

Zoltán a budapesti iroda jogvitarendezési és szabályozási csoportjának ügyvédje. Több mint 10 éves jogi tanácsadói tapasztalata van. Számos hazai és határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásban, továbbá komplex bírósági és választottbírósági ügyekben látta el a DLA Piper ügyfeleinek képviseletét. Szakterületei közé tartozik a fizetésképtelenség-közeli helyzetben lévo vállalkozásoknak történo tanácsadás, továbbá a fizetésképtelenséggel kapcsolatos perek. Zoltán az ELTE Jogi Karán óraadóként polgári jogot oktat.

 

Király Péter

Adótanácsadó

T: +36 30 720 8994

E: peter.kiraly@dlapiper.com

Péter a transzferár üzletág vezetoje, szakmai tevékenysége felöleli a transzferárazással, szokásos piaci ármegállapítási eljárásokkal, valamint kölcsönös egyeztetési eljárásokkal kapcsolatos tanácsadást. 2014 februárjában csatlakozott irodánkhoz, feladata a nemzetközi és hazai nagyvállalati ügyfelek kezelése és képviselete. Péter a hazai adótanácsadói piac elismert szereploje, közel egy évtizede foglalkozik a transzferárazással.

Kőhegyi Dávid

Ügyvéd

T: +36 1 510 1100

E: david.kohegyi@dlapiper.com

Dávid a budapesti iroda “compliance és belső vizsgálati” praxisának vezetője. Jelentős nemzetközi szakmai tapasztalattal rendelkezik vállalati belső vizsgálatok lebonyolítása, nemzetközi peres- és választottbírósági eljárások, valamint pénzügyi szabályozási eljárások körében. A Budapesti Ügyvédi Kamara és New York Állam Ügyvédi Kamarájának tagja.

Kui Szilárd

Ügyvéd

T: +36 30 720 8994

E: szilard.kui@dlapiper.com

Szilárd az iroda ingatlanjogi praxisának vezetője. Szerteágazó tapasztalattal rendelkezik a kereskedelmi ingatlanok fejlesztésének, bérbeadásának, adásvételének és üzemeltetésének területén. Az utóbbi évek legnagyobb ingatlan tranzakciói közül számos esetében nyújtott tanácsadást hazai és külföldi fejlesztőknek illetve intézményi befektetőknek.

Papp Gábor

Ügyvéd

T: +36 1 510 1194

E: gabor.papp@dlapiper.com

Gábor 2014-ben csatlakozott a cég budapesti irodájának társasági jogi és M&A csoportjához szenior ügyvédként. Szaktudása több területet is felölel, fo területei a társasági jog, a gyógyszerjog, akvizíciók, az adatvédelem, compliance, anti-korrupció, kodifikáció, szabályzatalkotás. Gábor korábban jelentos tapasztalatot szerzett, egyfelol piaci oldalon nemzetközi, illetve “butik” ügyvédi irodáknál, továbbá a közigazgatásban foosztályvezetoként, illetve közjogi szakállamtitkárként. Mindemellett 2009 óta jogi eloadóként is tevékenykedik.

Radics Viktor

Ügyvéd

T: +36 1 510 1178

E: viktor.radics@dlapiper.com

Viktor az iroda jogvitarendezési praxisának vezetője. Több mint tíz éves tapasztalattal rendelkezik peres, választottbírósági és nemzetközi választottbírósági ügyek kezelésében egyebek mellett a tőkepiac, biztosítások, finanszírozási ügyletek, építőipar, infrastruktúra fejlesztés, vállalati jogviták és a gyógyszeripar területén. Számos közigazgatási perben is képvisel ügyfeleket, gyakran EU jogalapon álló perekben.

Remes Attila

Ügyvéd

T: +36 1 510 1100

E: attila.remes@dlapiper.com

Attila a budapesti iroda ingatlanjogi csoportjának szenior ügyvédje, regisztrált adótanácsadó. Széles körű tranzakciós tapasztalattal rendelkezik a kereskedelmi és irodai ingatlanok területén. Számtalan jól ismert irodaház és üzletközpont fejlesztése, illetve akvizíciója során nyújtott jogi támogatást hazai és külföldi ügyfeleknek. Jelentős szakmai tapasztalattal bír a transzferárazás és adóstrukturálás területén is.

Simon Gábor

Ügyvéd

T: +36 1 510 1100

E: gabor.simon@dlapiper.com

Gábor a budapesti iroda társasági jogi és M&A csoportjának szenior ügyvédje, illetve a energia szektor szakterület vezetője. A DLA Piperhez történt csatlakozását megelőzően a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. jogtanácsosa volt, azt megelőzően pedig a Magyar Villamos Művek Zrt.-nél dolgozott jogtanácsosként. Több mint 15 éves jogi tanácsadói pályafutása során jelentős tapasztalatokat szerzett az energiaipar szabályozási kérdéseiben és kereskedelmi gyakorlatában.

Spitz Gabor

Spitz Gábor

Ügyvéd

T: +36 1 510 1100

E: gabor.spitz@dlapiper.com

Gábor 2016 óta a budapesti iroda társasági jogi és M&A csoportjának szenior ügyvédje. Szakterületei közé tartozik a vállalati jog, valamint a különféle M&A ügyletek. Évtizedes tapasztalattal rendelkezik határon átnyúló társasági jogi struktúrák és tranzakciók tervezésében és végrehajtásában, valamint multidiszciplináris tanácsadási projektek kezelésében.

T: +36 1 510 1100

E: levente.torma@dlapiper.com

Levente a magyarországi adójogi csoport vezetője, rendszeresen nyújt adótanácsadást a különböző iparágakban és a bankszektorban tevékenykedő hazai és külföldi ügyfelek számára. Széles körű tapasztalattal rendelkezik a hazai és nemzetközi adózás és adótervezés területén, különös tekintettel az adózási szempontú vállalati átszervezésre, a fúziókra és felvásárlásokra, a magyar adóhatóságokkal fennálló jogviták rendezésére, a csoporton belüli adóoptimalizálási programok kialakítására, a közösségi adójogra, a pénzügyi eszközök adózására, az adózási szempontú eszközfinanszírozásra, a munkavállalói javadalmazási programokra, a transzferárazásra, az áfa-kérdésekre és az EPPC-re.

Vári Csaba

Ügyvéd

T: +36 1 510 1100

E: csaba.vari@dlapiper.com

Csaba a budapesti iroda Szellemi Alkotások és Technológia csoportjának ügyvédje. Csaknem húsz éves jogi tanácsadói gyakorlattal rendelkezik, kiemelt szakterületei közé tartoznak az adatvédelem (információs jogok), a munkajog, illetve szintén széleskörű tapasztalattal bír a compliance, anti-korrupció, valamint a gazdasági jog és a nemzetközi kereskedelmi jog területén is. Pályája során jelentős ingatlanjogi és csődjogi tapasztalatot is szerzett.

Sükösd Péter

Ügyvéd

Péter 2019 szeptemberében csatlakozott a budapesti irodához mint vezető versenyjogi ügyvéd. Szakterületei közé a vállalati fúziók ellenőrzése, az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolása és a gazdasági versenyt korlátozó megállapodások, valamint a gazdasági erőfölénnyel és jelentős piaci erővel való visszaélések tartoznak. Közel 17 év tapasztalattal rendelkezik versenyjogi területen, karrierútja során a Gazdasági Versenyhivatalnál eltöltött 9 év mellett több nagyvállalat hazai jogi és compliance osztályán is dolgozott vezetőként, illetve nemzetközi munkatapasztalattal egyaránt rendelkezik.

 

Virág Péter

Ügyvéd

T: +36 1 510 1100

E: peter.virag@dlapiper.com

Péter a budapesti iroda Versenyjogi csoportjának ügyvédje. Jelentős szakmai tapasztalattal rendelkezik a versenyjog számos területén, így az antitröszt (kartell és erőfölény), a fúziókontroll, és állami támogatási (state aid) ügyekben történő tanácsadásban, valamint a hatóságok és bíróságok előtti eljárásban. Péter a budapesti irodához történő 2016-os csatlakozását megelőzően több éven át a Gazdasági Versenyhivatal Antitröszt Irodájának vizsgálójaként dolgozott, így a versenyjogi eljárásokban a hatósági oldalról is komoly tapasztalatot szerzett.

Szalbot Balázs

Ügyvédjelölt

T: +36 1 510 1100

E: balazs.szalbot@dlapiper.com

Balázs a budapesti iroda jogvitarendezési és szabályozási csoportjának ügyvédjelöltje. Korábban dolgozott állami szerveknél, ügyvédi irodánál, nem kormányzati szervezetnél és tanácsadó cégnél is. Szakterületei közé tartozik a jogszabályalkotás, az értékpapírjog, a hitelbiztosítéki jog, illetve a pénzügyi piacok joga. Balázs emellett olyan pénzügyi technológiai megoldások jogi kezelésével is foglalkozik, mint az alternatív fizetési rendszerek, a peer-to-peer hitelezés, a virtuális valuták (bitcoin).

Deli Zsofia, LL. M.

Ügyvédjelölt

T: +36 30 577 2498

E: zsofia.deli@dlapiper.com

Zsófia 2015 óta vesz részt az iroda munkájában ügyvédjelöltként. Szakterületei a nemzetközi beruházási és gazdasági jog, nemzetközi vitarendezés, illetve az európai uniós külkapcsolatok joga. Tanulmányait többek között a Cambridge-i Egyetemen végezte, kitüntetéses nemzetközi jogi diplomával (LL. M.) rendelkezik.

Kristof Szeredi

Szeredi Kristóf

Ügyvédjelölt

T: +36 1 510 1100

E: kristof.szeredi@dlapiper.com

Kristóf 2015-ben ügyvédjelöltként csatlakozott az iroda társasági jogi és M&A csoportjához. Szakterülete a társasági jog, ezen belül főként cégeljárásokkal (“corporate housekeeping”), társaságok átalakulásával, restrukturálásával, illetve az energia szektort érintő egyes szabályozási kérdésekkel foglalkozik. A fentieken túl pedig az M&A tranzakciókhoz kötődő érdeklődési területei között említhető még a szerződések joga, versenyjog és ingatlanjog akár hazai, akár nemzetközi vonatkozásban.