Payment services legislation in full swing: three significant changes

PSDThe legislation that is applicable to the payment services market is currently subject to a lot of developments. In this blog an overview is provided of the highlights with regard to the development as of the first Payment Services Directive until the final draft regulatory technical standards published by the European Banking Authority on 23 February 2017. In the below overview, particular attention is dedicated to the first Dutch draft of legislation for the second Payment Services Directive, that was published for consultation in November 2016.

Lees verder »

Vormen van bestemmingsreserve voor VPL-aanspraken uit eigen pensioenvermogen niet in strijd met pensioenwet

PensioenHet geschil

Pensioenfonds Slagers heeft een bestemmingsreserve gevormd voor VPL-aanspraken uit het eigen pensioenvermogen. Volgens DNB is door deze reservevorming sprake van een verboden premiekorting, zou de norm van evenwichtige belangenbehartiging zijn geschonden en zou er geen sprake zijn van integere bedrijfsvoering. DNB geeft een aanwijzing die onder meer inhoudt dat het fonds de VPL-bestemmingsreserve gedeeltelijk moet laten vrijvallen ten gunste van het eigen pensioenvermogen.

Lees verder »

Kifid and District Court views on ‘profiteering policies’ diametrically opposed?

KifidWithin fourteen days, two different views on the duty of disclosure regarding profiteering policies were published. Opposite to the ruling of the Kifid, the District Court ruled in a similar case that the insurer had no additional duty of disclosure. This discords between the Kifid ruling and the District Court ruling bring uncertainty to the position of insurers that provided similar profiteering policies around the same issue date.

Lees verder »

Dutch Central Bank Supervision Outlook 2017

financial sector outlookAt the end of 2016, the Dutch Central Bank (De Nederlandsche Bank, “DNB“) published its Supervision Outlook 2017. This document presents DNB’s priorities related to their supervision of financial industries. Furthermore, the document identifies DNB’s view on the principal risks and challenges for the Dutch financial industry. This article summarizes the contents of DNB’s Supervision Outlook 2017.

Lees verder »

Dutch Gaming Authority reveals totalizator licensing procedure

Dutch remote gambling actYesterday’s news issued by the Dutch games of chance authority (Kansspelautoriteit, “KSA”) marked the kickoff of a phased totalizator licensing procedure. The KSA announced a transparent process in which a single license for horse and harness racing bets will be granted to a new license holder in the period 2017 to 2022.

Lees verder »

Hoge Raad: detacheerders en payroll-ondernemingen kunnen verplicht zijn tot deelneming in StiPP

PensioenIn veel verplichtstellingsbesluiten van bedrijfstakpensioenfondsen zijn bepalingen opgenomen die zien op werknemers die werkzaam zijn op basis van een uitzendovereenkomst. Het verplichtstellingsbesluit kan bepalen dat dergelijke werknemers niet of juist wel verplicht zijn tot deelneming in het desbetreffende bedrijfstakpensioenfonds. Een dergelijke bepaling brengt de belangrijke vraag met zich wanneer sprake is van een uitzendovereenkomst.

Lees verder »

Hoge Raad beslist: achterstallige pensioenpremies gaan over op de verkrijger bij overgang van een onderneming

PensioenDit heeft de Hoge Raad beslist in zijn uitspraak van 14 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2375 in een geschil tussen het verplichte bedrijfstakpensioenfonds voor de schoonmaakbranche en de onderneming GOM (de “GOM-zaak”). Dit was ook reeds door de lagere rechter (rechtbank en Gerechtshof) beslist. De Hoge Raad bevestigt die uitspraken nu.

Lees verder »

Dutch Remote Gaming Act adopted by Parliament

Dutch remote gambling actThe Dutch parliament finally passed the bill on remote gaming, enabling interested operators to obtain a long-awaited license to enter the Dutch market.

One of the hot topics in Parliament was the tax rate. Eventually Parliament agreed upon a 29% tax rate, which rate is also applicable to land based gaming.

The bill creates the basis for a license, so that Dutch players can safely and responsibly participate in online gaming. Strict license requirements will apply, which will better protect players against, amongst other things, gambling addiction.

Still, the bill had to pass the Senate. If the Senate approves the bill, it is expected that a license for remote gaming can be obtained as from Q2 2017.

Belangrijk nieuws voor houders van licenties op Gemeenschapsmodellen!

ConnectingIn een recent arrest van 22 juni 2016 (hier te lezen), heeft het Europese Hof van Justitie belangrijke dingen bepaald voor de houders van licenties op Gemeenschapsmodellen.

Lees verder »

New EU trademark rules in the fight against counterfeit – grab the momentum

Merkregistratie of merk vastleggenWhen taking action against illegal fake goods, you are no longer limited to goods destined for the EU. The new EU trademark rules introduce the right to take action against all goods at EU borders even when they are in transit (Article 9(4) of Regulation (EU) 2015/2424, and article 10(4) of Directive (EU) 2015/2436). Counterfeit and to some extent lookalike goods are infringing unless proven otherwise by their holder. This means a reverse of the high burden of proof that trademark owners previously faced under the ECJ’s Philips and Nokia case law. It is up to the holder of the goods to prove that the trademark owner cannot rely on trademark protection in the country of final destination.

Grab the momentum to give your brand protection activities a boost by considering the following takeaways.

Lees verder »

Oudere berichten «